Gastouder

over gastouder Funkids-poort
 • Gastouder Sabah

  Flexibele en betrouwbare gastouder in Almere Poort

  Mijn naam is Sabah, moeder van twee dochters. Ik ben de gastouder achter FunKids-poort. Na het afronden van mijn studie; sociaal pedagogisch medewerker(SPW3), ben ik gaan werken in de kinderopvang. Ik heb nu ruim 10 jaar ervaring in de kinderopvang, zowel in de dagopvang als de buitenschoolse opvang.

  In deze periode heb ik ervaren dat werken met kinderen echt mijn passie is, kinderen hebben zoveel plezier in de kleine dingen in het leven en ik heb ook geleerd hoe je kunt inspelen op de individuele behoeften en mogelijkheden van uw kind om dit optimaal te benutten.

  Door mijn ruime ervaring als pedagogisch medewerkster weet ik de ontwikkelingsbehoefte van uw kind goed te herkennen, hierdoor kan ik de juiste begeleiding en zorg bieden die uw kind helpt bij het leren van communicatieve en sociale vaardigheden.

  Bij gastouder Sabah staat het belang van het kind voorop. Elk kind ontdekt in een eigen tempo hoe de wereld in elkaar zit door het opdoen van allerlei ervaringen. Gastouder Sabah ondersteunt, stimuleert en heeft oog voor de behoeftes en mogelijkheden in hun ontwikkeling. Gastouder Sabah begeleidt het kind bij het maken van keuzes en zal het kind de ruimte geven om zelf dingen te ontdekken. Hierdoor wordt het kind zelfstandig, weerbaar, veerkrachtig en leert het respect te krijgen voor zichzelf, anderen en de omgeving.

  Onze visie is gebaseerd op viertal doelstellingen:

  Het creëren van emotionele veiligheid
  Een gastkind moet zich veilig en geborgen voelen om zich optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Het gastkind moet zich tijdens de opvang vrij voelen om zijn emoties, zoals verdriet, boosheid en blijdschap aan ons te tonen en te delen, zonder dat het zich hierin anders voelt dan in zijn eigen huiselijke omgeving. Dit vormt het basis van een stabiele vertrouwensrelatie en respectvol met elkaar om gaan.

  Het stimuleren van sociale competenties
  Bij de sociaal en emotionele ontwikkeling speelt de benadering van de gastouder een belangrijke rol. Zij zorgt ervoor dat een kind zich veilig voelt, wat de basis is voor een goede persoonlijkheidsontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat een kind voldoende aandacht en warmte krijgt en bieden individuele begeleiding aan elk kind.

  Het stimuleren van persoonlijke competenties
  We stimuleren de persoonlijke competenties van kinderen door het aanbieden van activiteiten en spelmaterialen die aansluiten op de leeftijd, ontwikkeling en belangstelling van het kind.

  normen en waarden
  Normen en waarden spelen een belangrijke rol bij de opvoeding. Maar wat door iemand belangrijk wordt gevonden, verschilt van mens tot mens. Wij hanteren; afspraak is afspraak, respect hebben voor anderen, beleefd zijn, samen delen, samen spelen, anderen geen pijn doen.

  Dagindeling van gastouder Sabah
  Deze dagindeling is globaal en kan per dag iets afwijken

  07:00 uur De eerste kinderen komen binnen.

  08:15 uur We brengen de grote kinderen naar school.

  09:30 uur We eten fruit en drinken wat.

  10:00 uur Activiteiten of vrij spelen.

  12:00 uur Lunch.

  12:30 uur De kinderen die moeten slapen gaan dan naar bed.

  14:00 uur We halen de grote kinderen van school.

  14:15 uur We eten/drinken met z’n allen wat lekkers.

  14:45 uur We kiezen wat we gaan doen, knutselen / buiten spelen / vrij spelen.

  17.00/17.30 Avond eten

  Communicatie naar de ouders

  Ik schrijf in het schriftjes van de kindjes over hoe het is gegaan en dat vormt ook de basis voor overdracht. Tijdens de haal- en brengmomenten bespreek ik dat ook uiteraard. Ik houd ook een mapje bij voor de knutsel werkjes.

  Ziek

  Een kind kan ziek worden terwijl hij/zij bij mij is. In overleg met de ouders beslissen we wat het beste is om op dat moment te doen. Is er sprake van koorts boven de 38,8 dan hoef je je kind niet gelijk op te halen, tenzij uw kind diarree heeft of moet spugen is het voor het besmettingsgevaar beter om uw kind op te komen halen.

  Het is niet mogelijk om het kind op te vangen wanneer: uw kind een besmettelijke kinderziekte heeft. Het is raadzaam uw kind thuis te verzorgen wanneer hij/zijn buikgriep, diarree, overgeven koorts of andere besmettelijke virussen heeft. Dit in verband met de andere kinderen die bij mij komen.

  Medicatie

  Gebruikt uw kind medicijnen dan kunnen die in overleg gegeven worden. Zet u er a.u.b. wel duidelijk op: naam van uw kind, naam van het medicijn en zorg dat de bijsluiter er bij zit. Ik vraag u om een verklaring medicijngebruik in te vullen zodat eventueel verkeerd gebruik voorkomen wordt.